Rada Rodziców

Rada Rodziców jest powoływana na dany rok szkolny. Członkowie Rady to przedstawiciele rodziców , z każdej grupy powoływana jest jedna osoba .
Na posiedzeniu Rady Rodziców zostało wybrane Prezydium Rady spośród obecnych przedstawicieli grup .

Pani Patrycja Płaszaj - Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Joanna Kaczanowska – Z-ca Przewodniczącego

Pani Karolina Kaźmierczak – Skarbnik

Do pobrania

Bądż z nami w kontakcie

ul. Jana Kochanowskiego 2 
09-500 Gostynin

24 235 36-25

przedszkole_5_gostynin@onet.eu

 www.przedszkole5-gostynin.pl