strona głowna

strona głowna (224)

piątek, 10 marzec 2023 12:12

Zajęcia z higieny u "Pszczółek"

Napisane przez

W ubiegłym tygodniu maluszki „Pszczółki” rozmawiały o higienie. Dzieci z uwagą oglądały teatrzyk z udziałem pieska i smoka, nazywały przybory higieniczne, rozmawiały o tym dlaczego higiena jest ważna. Poznały również „Natkę-Szczerbatkę” Jana Brzechwy i próbowały przekonać ją do mycia zębów, wiedzą również jak prawidłowo szczotkować ząbki

piątek, 10 marzec 2023 12:07

"Od nasiona do rośliny"

Napisane przez

Dzieci z grupy „Sówek” 9 marca rozpoczeli wiosenne przebudzenie w kącikach przyrody - pomagały i same sadziły kwiaty cebulowe, dymkę na szczypiorek i siały kwiatki. Zajęcia edukacyjne "Od nasiona do rośliny" miały na celu poszerzanie wiadomości dzieci na temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin oraz założenie hodowli w kąciku przyrodniczym. Dzięki bezpośredniej obserwacji dzieci mają możliwość, poznania cyklu rozwoju roślin. Ponadto uczą się systematycznej pielęgnacji podczas pełnienia codziennych dyżurów.

piątek, 03 marzec 2023 11:35

Dyżur wakacyjny

Napisane przez

 

Szanowni Rodzice,

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio do nauczycieli grup  przedszkolnych.

DYŻUR WAKACYJNY W ROKU 2023 BĘDZIE PRZEBIEGAŁ WG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 1. Czas pracy przedszkola – ,,rok szkolny” w przedszkolu będzie trwał do 30 czerwca 2023 r.
 2. Dyżur wakacyjny w roku bieżącym będzie organizowany w przedszkolu terminach:                                                                                                                                                                                                             
 • I termin 03.07-14.07.2023r.            
 • II termin 07.08- 18.08.2023r.
 1. Z dyżuru będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkola.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny będzie ,,karta zgłoszenia”, którą będzie wydawało przedszkole.
 3. Zgłoszenie dziecka na pobyt wakacyjny przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
 • 22.05 - 02.06.2023 r. – przyjmowanie od rodziców ,,kart zgłoszeń” na dyżur wakacyjny,
 • 05.06.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny
 1. Rodzice dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny będą zobowiązani uiścić opłaty związane z pobytem dziecka w okresie wakacyjnym „z góry” zgodnie z ,,Regulaminem odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu”, który obowiązuje w przedszkolu. W treści przelewu należy wpisać ,,opłata za żywienie/pobyt na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.
 2. Rodzic będzie miał obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola o rezygnacji z korzystania z dyżuru wakacyjnego do 09.06.2023r.
 3. Decyzję o organizacji pracy przedszkola w okresie dyżuru, uwzględniając realne potrzeby i możliwości, podejmuje dyrektor przedszkola.
Strona 1 z 56