sobota, 15 styczeń 2022 13:06

Zapraszamy do Naszego Przedszkola

Napisane przez
Zapraszamy do Naszego Przedszkola Zapraszamy do Naszego Przedszkola fgfg

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA !

 • Dzieci zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im bezstresowy start w życiu szkolnym.
 • Dzieciom stwarzamy serdeczną, troskliwą opiekę, indywidualne podejście oraz ciepłą sprzyjającą  rozwojowi  atmosferę.
 • Dzieci zdobywają wiedzę i doświadczenie, które wykorzystują do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
 • Uwrażliwiamy nasze dzieci na potrzeby drugiego człowieka i środowiska, w którym żyje.
 • Przygotowujemy dzieci do prezentowania swoich osiągnięć w środowisku pozaprzedszkolnym.
 • Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, uczymy samodzielność, aby dziecko miło i twórczo spędzało czas.
 • Stwarzamy możliwość rozwoju dziecięcych pasji  poprzez udział w bezpłatnych zajęciach muzyczno- rytmicznych oraz kół zainteresowań funkcjonujących na terenie naszego przedszkola (koło plastyczne, koło taneczne).
 • Wszystkie dzieci mają możliwość pobierania bezpłatnej nauki języka angielskiego, religii.
 • Dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych zapewniamy opiekę logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Każdy rodzic otrzymuje z naszej strony rzetelną informację o swoim dziecku, a w razie potrzeby może liczyć na  poradę i pomoc pedagogiczno-psychologiczną.
 • Systematycznie włączamy rodziców naszych wychowanków w realizację zaplanowanych zadań.
 • Rodzice mają możliwość wyboru ilości posiłków z jakich będzie korzystało dziecko (śniadanie, obiad, podwieczorek). W jadłospisie przedszkola uwzględnia się indywidualne potrzeby dietetyczne (alergie pokarmowe).

 

NASZE ATUTY !

 • Wykształcona Kadra Pedagogiczna, ciągle podnosząca swoje kwalifikacje kadra oraz wspomagający i fachowy personel obsługi.
 • Zapewniamy uczestnictwo dzieci w konkursach, imprezach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje i placówki kulturalne.
 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania z uwzględnieniem poziomu rozwoju każdego dziecka.
 • Systematyczne wzbogacanie bazy przedszkolna w zabawki i pomoce dydaktyczne.
 • Częsty kontakt dzieci ze sztuką, muzyką i formami teatralnym.
 • Uczestniczenie dzieci w konkursach, imprezach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje i placówki kulturalne.
 • Miła i domowa atmosfera panująca w przedszkolu.

 

 

Czytany 462 razy Ostatnio zmieniany sobota, 12 luty 2022 11:08