STATUT PRZEDSZKOLA obowiązujący od 1 grudnia 2017 r.

 STATUT PRZEDSZKOLA NR 5
 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Przedszkole nr 5 w Gostyninie zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie:
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • niniejszego statutu.
  1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 5 w Gostyninie
  2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

 

Przedszkole nr 5 w Gostyninie

09-500 Gostynin, ul. Jana Kochanowskiego 2

tel. (24) 235-36-25

REGON 610023546, NIP 971-05-64-900

Bądż z nami w kontakcie

ul. Jana Kochanowskiego 2 
09-500 Gostynin

24 235 36-25

przedszkole_5_gostynin@onet.eu

 www.przedszkole5-gostynin.pl