Rekrutacja.

Szanowni Państwo Rodzice,

dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022". Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu.

Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022" będzie dostępne w naszym przedszkolu. Ze względu na pandemię prosimy o zadzwonienie dzwonkiem. Każda z osób pracujących w przedszkolu udostępni powyższy wniosek.

rekru