Rekrutacja na rok przedszkolny 2020/2021

zapis 1024x439 1 16166

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

 

 1. Do przedszkola mogą chodzić dzieci, które ukończyły 2,5 roku, jednak wiele zależy od tego, ile jest wolnych miejsc. Od 2017 roku prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, których rodzice chcą, by dziecko uczęszczało do przedszkola. Wszystkie sześciolatki obejmuje obowiązek przedszkolny.
 2. Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce.
 3. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji. Procedura rejestracyjna w różnych miastach i gminach przebiega trochę inaczej.
 4. We wszytych państwowych placówkach obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
 • dziecko z rodziny wielodzietnej,
 • dziecko z niepełnosprawnością,
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
 1. Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria, które mogą wynikać z lokalnych potrzeb społecznych. Warto jednak wiedzieć, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą. Na tym etapie decyduje dany samorząd, kluczowe może być np.: miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców, rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub kryterium dochodowe.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Warto wiedzieć, że nie ma jednego odgórnie ustalonego terminu składania wniosków. Dokładnie, kiedy startuje rekrutacja w danym przedszkolu, decyduje gmina.

Rodzice mają prawo ubiegać się o miejsce w kilku wybranych placówkach, zaznaczając preferencje. Wniosek składa się tylko jeden w tzw. przedszkolu pierwszego wyboru.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola?

Pobrany  w przedszkolu wniosek należy wypełnić,  następnie dokument rodzice składają w przedszkolu.
Wraz z wnioskiem może być konieczne złożenie dodatkowych dokumentów, jeśli:

 • dziecko jest z rodziny wielodzietnej: oświadczenie o wielodzietności rodziny. Oświadczenie napisz samodzielnie.
 • w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności.
 • jesteś samotnym rodzicem: prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

Scan444

Wyniki naboru do przedszkoli

Ogłoszenie wyników rekrutacji najczęściej ma miejsce w maju, jednak dokładne daty ustala dana gmina. Tego dnia w wybranym przedszkolu pojawi się lista przyjętych dzieci. Jeśli twoje dziecko znajdzie się na liście przyjętych, musisz jeszcze potwierdzić zgłoszenie, ewentualnie donieść niezbędne dokumenty, które wymaga przedszkole.

Dziecko nie dostało się do przedszkola: co zrobić?

Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia gmina musi wskazać przedszkole w obrębie gminy, do którego zostanie przyjęte twoje dziecko.

Warto wiedzieć także, że masz możliwość odwołania. Najpóźniej 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola złóż wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia.

Następnie złóż u dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Zrób to najpóźniej 7 dni od otrzymania takiego uzasadnienia. Jeśli dyrektor też odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

 

Bądż z nami w kontakcie

ul. Jana Kochanowskiego 2 
09-500 Gostynin

24 235 36-25

przedszkole_5_gostynin@onet.eu

 www.przedszkole5-gostynin.pl